​  
מועצה מקומית 
​ מבשרת ציון 
Alternate Text

תוש​​​בים יקרי​ם,
​מיד עם כניסתי לתפקיד, לפני כשנתיים וחצי, פעלתי לקדם כניסה קבועה נוספת ליישוב, זאת מאחר והתכנית שאושרה ביוני 2010, שלוש וחצי שנים טרם כניסתי לתפקיד – לא כללה כניסה קבועה נוספת, מעבר לכניסה היחידה שאושרה בתכנית.

אני מזדהה לחלוטין עם תושבי היישוב אשר מוטרדים מהשינויים הצפויים.
תיקון העיוותים והעוולות בתכנית כביש מספר 1 נמצאים בראש סדר העדיפויות שלי, ואני עוסק בנושא בהתמדה ובנחישות.

מאז כניסתי לתפקיד ועד היום, אני פועל מול כל הגורמים הרלוונטיים, בהם משרד התחבורה, חברת נתיבי ישראל (לשעבר מע"צ), מנהל התכנון ומנהלת כביש מספר 1 - בכדי לקדם כניסה נוספת ליישוב - וכתוצאה מכך אושר לאחרונה ביצוע הכניסה הנוספת, ואנו כעת לפני שלב תכנון, ולאחריו - קבלת היתר, מכרז וביצוע.

משך הזמן לתום הביצוע, הנו לפחות 3 שנים, ואני עושה כל מאמץ לקצר את לוחות הזמנים, אך לצערי לא ניתן לפסוח על מי משלבי התכנון והביצוע כאמור.

​אין ספק, כי הקמת כניסה נוספת וקבועה מכביש מספר 1 ליישוב הנה בשורה של ממש, וכל ניסיון לחבל ולסכל אפשרות זו תהיה בכייה לדורות, בדיוק כפי שלמדנו מהפעילות של מספר תושבים - אשר חתרו למנוע הקמת תחנת רכבת בישוב, והיום הנזק הוא בלתי הפיך, בואו לא נחזור על טעויות העבר. 

​עד היום, הצלחתי לקדם שורה של הישגים לשיפור מערך התחבורה ביישוב:
​1.כניסה קבועה נוספת למבשרת בעלות של 100 מיליון ש"ח.

​2.שדרוג דרך החוצבים מכיכר המעוזים לכיכר החוצבים בעלות של 44 מיליון ש"ח – המכרז לביצוע הכביש פורסם שבוע שעבר.

​3.הקמת כביש ממחלף חמד לכיכר החוצבים בעלות של 40 מיליון ש"ח. 

​4.הקמת שלושה כבישים נוספים בעלות של 45 מיליון ש"ח.

​5.הקמת חניון ומסוף לתחבורה ציבורית במסגרת תכנית המע"ר בעלות של 150 מיליון ש"ח, במקום המסוף העילי שתוכנן ואושר בות"ל.

​6.שיפורים במערך התחבורה הציבורית, ועוד...


​להלן מספר שאלות חוזרות שהופנו למועצה בעת האחרונה :

​ 
​שאלה:
​האם למבשרת תהיה כניסה אחת בלבד?

​תשובה:

​בשלב הנוכחי כן, עד לבניית שתי הכניסות הנוספת, האחת - מכביש מספר 1, השנייה - ממחלף חמד ועד כיכר החוצבים.
​שתי הכניסות שלעיל נמצאות בשלב תכנון מתקדם, עד סיום הקמתן מבשרת תישאר עם כניסה אחת בלבד, כפי שאושר ביוני 2010 שלוש וחצי שנים טרם כניסתי לתפקיד.
לאחר סיום בניית שתי הכניסות האמורות לעיל, יהיו למבשרת 3 כניסות ויציאות . מועד הסיום של העובדות של - 2 הכניסות הנוספות לכל הפחות 3 שנים מהיום. 

​שאלה:
​איזה שינויים צפויים בתחבורה הציבורית בישוב ?

​תשובה:

בעקבות השינויים שיחולו בכביש מס 1 בעוד כחודש, ישודרג מערך התחבורה הציבורית בישוב, כך שכל הקווים העירוניים יוותרו בעינן, וחלק מהם ישנו את המסלול ויגיעו למחלף חמד.
​בנוסף לכך, יתווספו 3 קווים חדשים שיאספו את הנוסעים מהשכונות השונות בישוב, ויובילו אותם למחלף חמד, וכן בכיוון ההפוך, ממחלף חמד לשכונות.
​כך לדוגמה קו 54 ממבשרת הישנה ושכונה א' למחלף חמד, קו 56 משכונת הרכס למחלף חמד וקו 58 ממעוז ציון למחלף חמד.
בכל מקרה, תדירות הנסיעה ממחלף חמד למחלף הראל, ולהפך – תהיה בכל 5 דקות בממוצע במהלך היום.

​לאחר ספירת תנועה שבוצעה במחלף הראל בחודשים האחרונים, הסתבר, כי 3,100 נוסעים משתמשים בתחבורה הציבורית דרך מחלף הראל, כשליש מהם נוסעים לת"א, שליש ליישובי פרוזדור ירושלים, ושליש נוסף לשאר היעדים, כגון: חיפה, חולון, רחובות, באר שבע ועוד.

​במאמץ של המועצה בראשות מחזיק תיק התחבורה מר אבי חיים, מול צוות אב לתחבורה, סוכם, כי כל התחבורה שנוסעת לת"א ופרוזדור ירושלים, תמשיך לצאת ממחלף הראל, ורק הקווים עם מספר הנוסעים המועט, המסתכם בסה"כ בשליש, תועתק למחלף חמד.

שאלה:
​האם היציאות לירושלים מהיישוב, לרבות היציאה מרחוב 7 אחיות צפוית להיסגר?

​תשובה:

​היציאה לכיוון ירושלים משכונת מעוז ציון הסמוכה לקניון רמי לוי, תישאר בעינה בשבעת החודשים הקרובים, נכון הדבר, גם ליציאה מירושלים לכיוון מבשרת שתישאר כפי שהיא היום - עד אשר תוסדר היציאה לירושלים בסמוך לגשר, וכך גם היציאה מרחוב שבע אחיות אשר תישאר בעינה. 
אין שום שינוי ביציאות לירושלים - הכל יישאר במצב הנוכחי, לפחות בשבעת החודשים הקרובים. 

​שאלה: 
האם יהיה קושי למעבר בין השכונות וישוב בעקבות הריסת גשר הראל?
​​
תשובה:
בחודשים הקרובים, אין תכנון להרוס את הגשרים, ובכל מקרה יישמר הקשר בין השכונות במבשרת – בכל שלב, גם אם יהרסו הגשרים בהמשך, יהיו הסדרי תנועה אשר יאפשרו שמירה על קשר בין השכונות מבשרת ירושלים למעוז ציון.
שאלה:
​מדוע המועצה לא מגישה עתירה לבג"ץ בנושא?
תשובה:
על פי חוות דעת משפטיות שקיבלה המועצה לרבות מעו"ד שרון אבני, אין היתכנות להגשת עתירה לבג"ץ על מנת לעצור או לעכב את העבודות בכביש מספר 1 שנמצאות בשלבי סיום, מאחר ולתכנית קיים היתר אשר שניתן ביוני 2010 והעבודות החלו ביוני 2012 ואמורות להסתיים ביוני 2017.
הגשת תביעה שכזו, סיכוייה אינם שואפים לאפס אלה הן אפס, והיא חסרת סיכוי לחלוטין, וכמו כן, היא טומנת בחובה, הטלת הוצאות כבדות על מגישי העתירה, כפי שנוהג בג"ץ לעשות בעתירות קנטרניות.

שאלה:
האם ניתן לעצור את התכנית?
תשובה: 
בשלב מתקדם זה, חודשים ספורים לפני סיום העבודות בכביש מספר 1, אין שום דרך משפטית או אחרת לעצור את התכנית.
יש לבחון את הדרכים להביא לשינויים ושיפורים, יחד עם משרד התחבורה ונתיבי ישראל (לשעבר מע"צ) בכדי לפתח ביחד פתרונות של כבישים ואמצעים אחרים אשר יביאו להקלה בעומסי התנועה ככל שיהיו.

שאלה: 
האם תיסגר היציאה מרחוב השושנה לכיוון ת"א?

תשובה:
היציאה מרחוב השושנה לכיוון ירושלים ולכיוון ת"א - תישאר כפי שהיא היום.

שאלה:
למה אי אפשר להשאיר את היציאות והכניסות, עד שתסתיים הקמת הכניסה הנוספת למבשרת ?

תשובה:
​הדבר לא ניתן - הן מבחינה הנדסית והן מבחינת ההיתר ושלביות העבודה כפי שאושר בות"ל ביוני 2010.

שאלה:
האם ראש המועצה נגד המאבק?

​תשובה:

ראש המועצה שותף למאבק ככל שיוגדרו מטרות ויעדים שיש להם היתכנות תוך ניהול סיכונים מחושב וחכם, שבו המועצה והיישוב לא ילכו למהלך אשר יביא לביטול הכניסה הנוספת, מתוך התלהמות מיותרת כפי שזה התרחש כאשר מספר תושבים סברו שאין צורך בהקמת תחנת רכבת, ומנעו את הקמת התחנה, מה שגרם לנזק בלתי הפיך לישוב ולתושביו.


שלכם,
​​שבת שלום,
​​יורם שמעון - ראש המועצה.


לנוחיותכם, מצ"ב  טיוטת תכנית אב לתחבורה שמקדמת המועצה יחד עם צוות אב לתחבורה במשרד התחבורה.
​ אנו נמצאים בשלב השני, ונשמח לקבל הערות והארות לכתובת הדוא"ל: tamirp@m-zion.org.il 

Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
דף זה מוצג באמצעות שלח מסר – מערכת דיוור אלקטרוני